Fundacja im. Krystyny Rudkowskiej

40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 47

tel./fax:032 258 34 36

www.fundacjakr.pl

e-mail:info@fundacjakr.pl


>>> Stron internetowa w budowie <<<


Zapraszamy też na naszą stronę:

Przedszkole Katowice

przedszkole